Wiele firm potrzebuje stałej i bieżącej obsługi prawnej, w czym pomóc może wybranie współpracy z odpowiednią kancelarią prawną albo radcą prawnym. Będą oni świadczyć wtedy kompleksowe i ciągłe usługi na rzecz danego przedsiębiorstwa.

Co obejmuje obsługa prawna firm?

Taka obsługa to przede wszystkim doradztwo we wszystkich sprawach, które pojawiają się w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Najważniejsze zaś, by kancelaria prawna zapewniała krótki czas reakcji, bo tylko to pozwoli na pełne, sprawne i terminowe rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych. Mogą one zaś dotyczyć przepisów: Kodeksu Cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, Kodeksu Pracy, a także przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz dochodzenia należności. Najbardziej typowe sprawy, jakimi zajmie się kancelaria prawna, to mówiąc ogólnie: opracowywanie wewnętrznych dokumentów firmowych (na przykład uchwał, regulaminów oraz zarządzeń), a także opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie różnego rodzaju umów. Kancelaria wspiera przedsiębiorstwo również w doradzaniu i przygotowywaniu dokumentów z zakresu Kodeksu Pracy, a także w windykacji należności. Jednak to nie wszystkie działania związane z obsługą prawną firmy.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa

Obejmuje ona również zadania takie jak:
– analizę sytuacji prawnej spółki (due dilligence), w tym: zawierane umowy, regulamin pracy i wynagradzania;
– doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółki lub jej części, a także doradztwo przy nabywaniu udziałów;
– doradztwo i opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych (kontrolnych, nadzorczych i zarządzających);
– bieżące doradztwo i opracowywanie dokumentacji w zakresie działalności zewnętrznej firmy (w tym: sporządzanie opinii prawnych, negocjowanie umów gospodarczych, a także prowadzenie negocjacji czy mediacji);
– pomoc w zmianach prawnych związanych z RODO (określenie obowiązków firmy, wprowadzenie odpowiednich środków zabezpieczenia i zmian w działalności spółki);
– przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych całej działalności firmy.

Czym może zająć się radca prawny?

Trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć, że kancelarie i radca prawny mogą obsługiwać:
– indywidualnych przedsiębiorców,
– spółki cywilne,
– spółki prawa handlowego (jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością),
– stowarzyszenia i fundacje.
Kluczowe obszary relacji to natomiast te:
a) z pracownikami: wsparcie działu kadr i płac oraz prowadzenie sporów w sądach pracy;
b) z klientami: windykacja należności, przygotowywanie regulaminów świadczenia usług, prowadzenie postępowań sądowych;
c) z kontrahentami: dochodzenia wierzytelności, przygotowywanie oraz opiniowanie umów/kontraktów z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
prowadzenie sporów przed sądami wszystkich instancji.
d) wewnętrzne: zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Widać więc wyraźnie, że obsługa prawna firmy jest działaniem naprawdę kompleksowym i co najważniejsze – jest ona stała, dzięki czemu przedsiębiorstwo może liczyć na sprawną i bieżącą współpracę.

Artykuł powstał przy współpracy z K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p. (http://www.krp-ks.pl/).